miercuri, 25 ianuarie 2012

Diplomaţa românească în faţa unor noi orizonturi. Interviu cu Teodor BaconschiInterviu realizat de corespondentul Romanian Global News in Canada, Cristina Mihai.


Ministrul de Externe al României, Teodor Baconschi a efectuat o vizita mai amplă in Canada, prilej cu care s-a întalnit atât cu reprezentanţii oficiali ai Ţării de Arţar , cât şi cu numeroşi membri ai comunităţilor româneşti de aici.
Cu acest prilej, am realizat un interviu, mai pe larg, despre relaţiile dintre cele doua ţări, dar mai ales despre legăturile dintre românii de acasă şi cei din emigraţie.  

Cristina Mihai :.  Excelenţa Voastră, turneul canadian a avut o agendă bogată, care s-a încheiat cu deschiderea Consulatului General al României la Vancouver.
O primă întrebare se referă tocmai la noua echipa care va fi prezentă pe coasta de vest a Canadei şi la bugetul alocat acestui important pas.
Teodor Baconschi. : Promovez o diplomaţie în slujba cetăţeanului, iar logica în care acţionăm este următoarea: fiecare cetăţean român contează. Este logica în care am gândit atât redefinirea serviciilor şi interfeţei consulare cât şi conceptul votului prin corespondenţă. Inaugurarea oficială a Consulatului General de la Vancouver transmite un mesaj de reasigurare către toţi românii stabiliţi în afara graniţelor ţării cu privire la eforturile constante ale MAE şi ale Guvernului României de a veni în întâmpinarea preocupărilor lor. Chiar şi în condiţiile restricţiilor bugetare impuse de actuala situaţie economică, Ministerul Afacerilor Externe a continuat eforturile menite să îmbunătăţească performanţa în sectorul consular şi să asigure servicii pentru protejarea adecvată a intereselor cetăţenilor români aflaţi în străinătate.

C,B.:  Scumpirea benzinei în România este un nou motiv pentru a ataşa încă o nuanţă de gri prezentului şi viitorului apropiat. Cum pot redresa relaţiile economice româno-canadiene, viaţa de zi cu zi a multor români?

T.B.: Relaţiile economice dintre cele două ţări au cunoscut o tendinţă ascendentă în ultima perioadă, dar sunt departe de a-şi fi atins potenţialul dorit. Trebuie continuate eforturile pentru identificarea unor noi mecanisme prin care să fie stimulate oportunităţile de investiţii în cele două ţări partenere. Organizarea unui forum economic româno-canadian ar veni în întâmpinarea celor două comunităţi de afaceri şi ar putea da un impuls suplimentar acestor eforturi. Această propunere a fost unul dintre subiectele discutate cu ministrul comerţului internaţional, Peter Van Loan.
Modul remarcabil în care Canada a gestionat criza economico-financiară globală poate reprezenta o premisă pentru iniţierea de noi investiţii în plan extern, inclusiv în România. Există interes de ambele părţi pentru aprofundarea raporturilor în planul agriculturii, energiilor regenerabile, industriei aeronautice, IT şi telecomunicaţii. Un rol important în această ecuaţie îl are nivelul provincial din Canada a cărui expertiză poate fi utilizată inclusiv pe palierul dezvoltării de schimbul între întreprinderile mici şi mijlocii.

C.M.: Ce aduc nou discuţiile legate de cetăţenie şi imigraţie? Eliminarea vizelor de călătorie pentru români ar insemna un mai mare aflux al acestora în Canada?

T.B.: Accelerarea, de către autorităţile de la Ottawa, a procesului de reevaluare a politicii canadiene în materie de vize faţă de România rămâne un obiectiv major al agendei bilaterale. Ne folosim de orice prilej, atât în plan bilateral, cât şi prin intermediul dialogului Canada – Uniunea Europeană ca întreg, pentru promovarea acestui obiectiv, în vederea asigurării, pentru toţi cetăţenii UE, a unui tratament egal privind dreptul la liberă circulaţie.
Apreciem, totodată, iniţiativele de sprijin ale membrilor comunităţii româneşti din Canada, pentru soluţionarea acestui aspect. Continuăm să insistăm pentru un tratament egal al tuturor cetăţenilor europeni în privinţa libertăţii de mişcare. Considerăm că menţinerea unui astfel de regim nu mai este justificată şi nici nu există temeiuri solide care să alimenteze temerile legate de iminenţa unui aflux de cetăţeni români către spaţiul canadian, atenţia concetăţenilor noştri rămânând, în continuare, preponderent îndreptată către spaţiul UE şi statele din acest areal

C.M.: Aţi afirmat că doriţi o noua formă de dialog social, în care să fie implicaţi în decizia publică intelectualii de acasă şi din diaspora şi, la modul general, comunităţile româneşti din afara graniţelor. Ce planuri aveţi pentru românii din Canada?

T.B.: Dorim, la nivelul MAE, să identificăm modalităţi concrete pentru întărirea legăturilor cu românii din afara graniţelor şi pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale şi lingvistice. Avem în vedere extinderea programelor cultural-educative de promovare a specificului naţional şi încurajarea membrilor comunităţii româneşti de a-şi face cunoscute tradiţiile şi obiceiurile. Este importantă şi cultivarea modelelor de succes reprezentative ale comunităţii româneşti (în domenii ca ştiinţă, cultură, artă, medicină, business, sport etc).
Dorim atragerea personalităţilor marcante ale comunităţii în manifestări publice destinate împărtăşirii experienţelor pozitive şi realizărilor personale. Problema resurselor se pune, desigur, într-o economie competitivă pentru toate grupurile şi comunităţile, unii au dobândit în timp o experienţă mai consistentă în strângerea fondurilor caritabile, alţii sunt doar la început. Sunt convins însă că, în timp, resursele de care veţi dispune vor fi din ce în ce mai substanţiale.
CM.:  Noul Lectorat de Limba Română de la Universitatea York din Toronto poate deschide o uşă spre o imagine reală a României. Vor urma şi alte asemena proiecte? 

T.B.: Din păcate, la Centrele de Studii Central-Est -Europene, de la universităţile din Ottawa, suntem foarte slab prezentaţi.
Inaugurarea lectoratului de limba română de la Universitatea York din Toronto este un pas important în extinderea reţelei de promovare a limbii, culturii şi civilizaţiei româneşti. Există interesul de a concretiza astfel de proiecte şi în alte oraşe din Canada, însă acestea sunt legate în mod direct de resursele financiare pe care le au instituţiile de resort din România.

C.M.: Care este cea mai puternică latură a colaborării între cele doua ţări? Şi, nu în ultimul rând, care este punctul care v-a mulţumit cel mai mult în urma acestei vizite?

T.B.: Singularizarea unui anumit domeniu nu ar surprinde pe deplin complexitatea relaţiilor bilaterale de tradiţie dintre Canada şi România, însă vă pot spune că principalul obiectiv al acestei vizite – realizat, de altfel, ţinând cont atât de agenda consistentă de contacte, cât şi de calitatea discuţiilor cu oficialii canadieni - l-a reprezentat reluarea şi redinamizarea dialogului politic la nivel înalt. Consider că această vizită a marcat o nouă etapă în dialogul politic cu statul nord – american şi a reconfirmat importanţa deosebită pe care fiecare din cele două ţări o acordă relaţiei bilaterale şi cooperării circumscrise acesteia.
Un alt aspect important l-a reprezentat consolidarea cooperării la nivel multilateral dintre cele două state, prin abordarea unor teme de interes pentru România şi Canada, din perspectivă globală şi regională, cum ar fi: cooperarea în cadrul UE, NATO şi a altor organizaţii internaţionale, cooperarea regională, securitatea energetică, evenimentele recente din Orientul Mijlociu şi Africa de Nord.
De asemenea, inaugurarea oficială a Consulatului General de la Vancouver transmite un mesaj de reasigurare către toţi românii stabiliţi în afara graniţelor ţării cu privire la eforturile constante ale MAE şi ale Guvernului României de a veni în întâmpinarea preocupărilor lor.


(Cristina Mihai, corespondentul  Romanian Global News in Canada).  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu